Handbok

Ritteknik

Köp denna standard
Pris: 620 SEK
standard ikon

Papper

I boken behandlas de grundläggande principer som är gemensamma för all teknisk ritning, men också de speciella metoder som tillämpas inom olika fack. Förutom maskinritningar behandlas bl.a. byggritningar, VVS-ritningar och scheman för elområdet.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Toleranser och passningar (17.040.10)