Standard Svensk standard · SS 2650

Form- och lägetoleranser - Mätprinciper och mätmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard överensstämmer med det tekniska innehållet i den internationella tekniska rapporten ISO/TR 5460:1985. ISO/TR 5460:1985 är indragen sedan 2013-10-14. SIS har valt att behålla SS 2650 som ett informativt dokument, då standarden innehåller värdefull dokumentation av mätprinciper och mätmetoder, dvs. hur överenstämmelse med toleranskrav kan utvärderas med handmätdon. Beskrivningarna i standarden är till nytta vid tolkning av äldre ritningar

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Technical drawings - Geometrical tolerancing - Tolerancing of form, orientation, location and run-out - Verification principles and methods - Guidelines

Artikelnummer: STD-8739

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 68