Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1660:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Toleranssättning med linjeprofil och ytprofil (ISO 1660:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 1660:2017 gives the rules for geometrical specifications of integral and derived features, using the line profile and surface profile characteristic symbols as defined in ISO 1101.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Regler för maskinritningar (01.100.20) Toleranser och passningar (17.040.10) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)

Artikelnummer: STD-8025216

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-24

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 1660 , SS-EN ISO 1660