Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 1660

Ritningsregler - Mått- och toleranssättning av profiler (ISO 1660:1987)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 1660:2017

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Technical drawings - Dimensioning and tolerancingof profiles (ISO 1660:1987)

Artikelnummer: STD-17369

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-10-13

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: SS-ISO 1660

Ersätts av: SS-EN ISO 1660:2017