Standard Svensk standard · SS-ISO 1660

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Toleranssättning med ytform och profilform

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 1660:2017

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Technical drawings - Dimensioning and tolerancingof profiles

Artikelnummer: STD-8741

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 1660:2017