Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8062-1:2007

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 1: Ordlista (ISO 8062-1:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 8062 establishes a vocabulary of terms and definitions used to describe the features,form and tolerance types when assigningdimensional and geometrical tolerances to mouldedparts in geometrical product specifications (GPS).

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007)

Artikelnummer: STD-61276

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 8062