Standard Svensk standard · SS-ISO 8062

Gjutgods - System för dimensionstoleranser och bearbetningstillägg

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8062-3:2007 , SS-EN ISO 8062-1:2007

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Castings - System of dimensional tolerances and machining allowances

Artikelnummer: STD-19246

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-10-18

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 722 , SS-ISO 8062

Ersätts av: SS-EN ISO 8062-3:2007 , SS-EN ISO 8062-1:2007