Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8062-3:2007

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 3: Generella toleranser och bearbetningstillägg för gjutgods (ISO 8062-3:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8062-3:2007

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 3: Generella toleranser och bearbetningstillägg för gjutgods (ISO 8062-3:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS-EN ISO 8062-3:2007 beskriver både generella dimensions- och form- och lägetoleranser för gjutna detaljer av metall oberoende av material och gjutmetod. Den innehåller också klasser för bearbetningstillägg. En nyhet är att standarden nu också ger möjlighet att specificera generella form- och lägetoleranser för vissa form- riktnings- och lägestoleranser (planhet, rakhet, rundhet, parallellitet, vinkelräthet, koaxialitet och symmetri). De tidigare CT-graderna har nu förfinats så att det finns två olika system; DCTG och GCTG. Nytt är att generella form- och lägetoleranser anges genom att man anger en GCTG-grad i en textnot på ritningen och standarden innehåller nu tabeller med toleransvärden även för form- och lägetoleranser. DCTG = Dimensional Casting Tolerance Grade.GCTG = Geometrical Casting Tolerance Grade För riktningstoleranser (parallellitet och vinkelräthet) är det en regel att ett referenssystem ska anges på ritningen. För lägestoleranser (koaxialitet och symmetri) anges regler för vad som ska utgöra referens och exempel på detta visas i bilaga D. I bilaga E visas exempel på uttydning av generella form- och lägestoleranser för de toleranstyper som standarden omfattar.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8062-3:2007

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 3: Generella toleranser och bearbetningstillägg för gjutgods (ISO 8062-3:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007)

Artikelnummer: STD-61277

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 8062