Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12781-2:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12781 specifies the complete specification operator for flatness of complete integral features only, i.e. geometrical characteristics of individual features of type plane.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO 12781-2:2011)

Artikelnummer: STD-77652

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12781-2:2005