Standard Swedish standard · SS 2650

Technical drawings - Geometrical tolerancing - Tolerancing of form, orientation, location and run-out - Verification principles and methods - Guidelines

Status: Valid

Scope
Denna standard överensstämmer med det tekniska innehållet i den internationella tekniska rapporten ISO/TR 5460:1985. ISO/TR 5460:1985 är indragen sedan 2013-10-14. SIS har valt att behålla SS 2650 som ett informativt dokument, då standarden innehåller värdefull dokumentation av mätprinciper och mätmetoder, dvs. hur överenstämmelse med toleranskrav kan utvärderas med handmätdon. Beskrivningarna i standarden är till nytta vid tolkning av äldre ritningar

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title: Technical drawings - Geometrical tolerancing - Tolerancing of form, orientation, location and run-out - Verification principles and methods - Guidelines

Article no: STD-8739

Edition: 1

Approved: 12/6/1989

No of pages: 68