Standard Svensk standard · SS-EN 62419

Mätinstrument - Regler för benämning

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Control technology - Rules for the designation of measuring instruments

Artikelnummer: STD-3333966

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 13