Standard Swedish standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1)P EN 19955 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat
eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ
(LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den
bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna
och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.

(2)P EN 19955 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner.
Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte.

(3) EN 19955 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990 Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991 Laster på bärverk
Europeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktioner
EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när träkonstruktioner uppförs i områden
med risk för jordbävning.
br(4) EN 19955 består av två huvuddelar:
EN 1995-1 Allmänt
EN 1995-2 Broar

(5) EN 1995-1 “Allmänt” består av:
EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader
EN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 5, Design of timber structures (91.070.05) Timber structures (91.080.20) Bridge construction (93.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-70900

Edition: 1

Approved: 12/10/2004

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 1995-2:2004

Replaces: SS-ENV 1995-2 , SS-ENV 1995-1-2