Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-4-1:2007/AC:2009 Amended by: SS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017 , SS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 896 SEK
standard ikon

Paper

Price: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

Del 4-1 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av fristående eller understödda stålsilor med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt. 

Reglerna som ges i denna del kompletterar eller ersätter de motsvarande reglerna i EN 1993-1. 

Denna del behandlar endast krav för bärförmåga och stabilitet av stålsilor. För andra krav (såsom driftssäkerhet, funktionella prestanda, tillverkning och montering, kvalitetskontroll, utformning av detaljer såsom manhål, flänsar, påfyllningsanordningar, utlopp och matare etc) hänvisas till tillämpliga standarder. 

Regler angående de specifika kraven för dimensionering mot jordbävning ges i EN 1998-4 som kom-pletterar och anpassar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall. 

Dimensionering av bärande konstruktioner för silor behandlas i EN 1993-1-1. Den bärande konstruktionen anses bestå av alla konstruktionsdelar nedanför underflänsen av silons nedersta ring, se figur 1.1. 

Grundkonstruktioner i armerad betong för stålsilor dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997. 

Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålsilor ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, Del 4: Silor och behållare”.

 

Scope
(1) Del 4-1 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av fristående eller understödda stålsilor med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt.

(2) Reglerna som ges i denna del kompletterar eller ersätter de motsvarande reglerna i EN 1993-1.

(3) Denna del behandlar endast krav för bärförmåga och stabilitet av stålsilor. För andra krav (såsom driftssäkerhet, funktionella prestanda, tillverkning och montering, kvalitetskontroll, utformning av detaljer såsom manhål, flänsar, påfyllningsanordningar, utlopp och matare etc) hänvisas till tillämpliga standarder.

(4) Regler angående de specifika kraven för dimensionering mot jordbävning ges i EN 1998-4 som kom-pletterar och anpassar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall.

(5) Dimensionering av bärande konstruktioner för silor behandlas i EN 1993-1-1. Den bärande konstruktionen anses bestå av alla konstruktionsdelar nedanför underflänsen av silons nedersta ring, se figur 1.1.

(6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålsilor dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997.

(7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålsilor ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, Del 4: Silor och behållare”.

(8) Denna Del 4-1 behandlar inte:
— Bärförmåga mot brand;
— silor med innerväggar och andra invändiga konstruktioner;
— silor med kapacitet mindre än 100kN (10 ton);
— fall där särskilda åtgärder behövs för att begränsa konsekvenser av olyckor.

(9) De cirkulära silor som behandlas i denna standard är begränsade till axisymmetriska konstruktioner, även om de kan utsättas för osymmetrisk belastning och stödkonstruktionerna kan leda till krafter som inte är axisymmetriska.

Subjects

Processing and storage of agricultural produce (65.040.20) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 896 SEK
standard ikon

Paper

Price: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8014150

Edition: 1

Approved: 3/7/2007

No of pages: 120

Also available in: SS-EN 1993-4-1:2007