Standard Svensk standard · SS-EN 1014-4:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 4: Bestämning av innehållet av vattenextraherbara fenoler i kreosot

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the determination of the water-extractable phenols content of creosote.

For reasons of precision, this standard is applicable to the determination of the water-extractable phenols content of creosotes containing more than 10 g of water-extractable phenols per kilogram of creosote.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable phenols content of creosote

Artikelnummer: STD-74460

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1014-4