Standard Svensk standard · SS-EN 1128

Cementbundna spånskivor - Provning av stöthållfasthet

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Cement-bonded particleboards - Determination of hard body impact resistance

Artikelnummer: STD-18434

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-26

Antal sidor: 20