Standard Svensk standard · SS-EN 1128

Cementbundna spånskivor - Provning av stöthållfasthet

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18434

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-26

Antal sidor: 20