Standard Svensk standard · SS-EN 622-1

Träfiberskivor - Krav - Del 1: För alla typer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for some properties which are common to all uncoated fibreboard types as defined in EN 316.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Skivor (92.300.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-34840

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-11-14

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN 622-1