Standard Svensk standard · SS-EN 622-1

Träfiberskivor - Krav - Del 1: För alla typer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 622-1

Omfattning
Denna europastandard anger krav gällande några egenskaper gemensamma för alla icke ytbelagda typer av träfiberskivor enligt EN 316.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21671

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS 235111

Ersätts av: SS-EN 622-1