Standard Svensk standard · SS-EN 1058:2009

Träbaserade skivor - Bestämning av karakteristiskt 5-percentilvärde och karakteristiskt medelvärde

Status: Gällande

Omfattning
On the basis of test results from wood-based panel products for structural purposes, this European Standard specifies a method for the determination of:

- characteristic 5-percentile values of mechanical properties under the assumption of a log-normal distribution of the test data according to EN 14358; and
- characteristic mean values (50-percentile values) of physical properties under the assumption of a normal distribution of the test data.

Test data should be determined from tests using the test methods outlined in EN 789.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values

Artikelnummer: STD-71810

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1058