Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12460-5:2015

Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 5: Provning av formaldehydinnehåll enligt perforatormetoden (ISO 12460-5:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12460 specifies an extraction method known as the “perforator method”. It is used for the determination of the formaldehyde content of unlaminated and uncoated wood-based panels.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 5: Extraction method (called the perforator method) (ISO 12460-5:2015)

Artikelnummer: STD-8017912

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 120