Standard Svensk standard · SS-ISO 12122-4:2017

Träkonstruktioner - Bestämning av karakteristiska värden - Del 4: Träbaserade konstruktionselement (ISO 12122-4:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12122-4:2017 gives methods of determination of characteristic values for a defined population of engineered wood products calculated from test values. This document presents methods for the determination of a) characteristic value of material properties, where the determined property is multiplied by a geometric parameter to give a component capacity or component stiffness, or b) characteristic value of component properties directly, where the determined property is a component capacity or component stiffness. ISO 12122-4:2017 presents methods for determination of a) characteristic value of mean-based properties, and b) characteristic value of 5th percentile-based properties.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Determination of characteristic values - Part 4: Engineered wood products (ISO 12122-4:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8024888

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 24