Standard Svensk standard · SS-EN 16784:2016

Träkonstruktioner - Testmetoder- Bestämning av det långsiktiga beteendet hos bestrukna och obestrukna dymlingsformade fästdon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of the long duration withdrawal strength of coated and uncoated dowel-type fasteners in structural timber and timber products and wood based products for structural application.
The method applies to all types of nails, screws and staples.

Ämnesområden

Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Determination of the long term behaviour of coated and uncoated dowel-type fasteners

Artikelnummer: STD-8023111

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-25

Antal sidor: 20