Standard Svensk standard · SS-EN 16784:2016

Träkonstruktioner - Testmetoder- Bestämning av det långsiktiga beteendet hos bestrukna och obestrukna dymlingsformade fästdon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of the long duration withdrawal strength of coated and uncoated dowel-type fasteners in structural timber and timber products and wood based products for structural application.
The method applies to all types of nails, screws and staples.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Determination of the long term behaviour of coated and uncoated dowel-type fasteners

Artikelnummer: STD-8023111

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-25

Antal sidor: 20