Standard Svensk standard · SS-EN 313-2

Plywood - Typer och terminologi - Del 2: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard definierar de viktigaste termerna rörande plywood.

Ämnesområden

Träteknik Plywood Skivor


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska Tyska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology

Artikelnummer: STD-29834

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 25

Ersätter: SS-EN 313-2