Standard Svensk standard · SS-EN 13756:2018

Trägolv - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms and their definitions relating to wood flooring and parquet.

Ämnesområden

Träteknik (01.040.79) Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring and parquet - Terminology

Artikelnummer: STD-80006780

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-20

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN 13756