Standard Svensk standard · SS-EN 14279:2005+A1:2009

Fanerträ (LVL) - Definitioner, klasser och specifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This document gives definitions, a classification and specifies the requirements for Laminated Veneer Lumber (LVL) for general purposes or for use in construction in dry, humid or exterior conditions.

NOTE This standard will be called up in EN 13986 for construction applications.

Annex A "Evaluation of the bonding quality of laminated veneer lumber" is normative

Information on supplementary properties is given in Annex B.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69297

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 14279:2005