Standard Svensk standard · SS-EN 1312

Trävaror - Sågat virke - Volymbestämning av ett parti sågat virke

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn timber

Artikelnummer: STD-21078

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-08-29

Antal sidor: 7