Standard Svensk standard · SS 232712

Trävaror - Hyvlat virke - Tjocklek och bredd

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller tjockleks- och breddmått för råhyvlat byggnadsvirke baserat på mått för sågat virke enligt SIS 23 27 11. Tvärsnittsmått (tjocklek x bredd) för hyvlat virke fastställs inte i denna standard. Standarden kommer att ersättas av europeisk standard, som utarbetas f.n.

Den ligger till grund för dimensionsstandard på profilhyvlat virke såsom lister, socklar, foder, panelbräder, spontade bräder och plank.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke Trä Trävaror


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Timber - Planed timber - Thickness and width

Artikelnummer: STD-8571

Utgåva: 4

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 2

Ersätter: SIS 232712