Standard Swedish standard · SS 232712

Timber - Planed timber - Thickness and width

Status: Valid

Scope
Denna standard gäller tjockleks- och breddmått för råhyvlat byggnadsvirke baserat på mått för sågat virke enligt SIS 23 27 11. Tvärsnittsmått (tjocklek x bredd) för hyvlat virke fastställs inte i denna standard. Standarden kommer att ersättas av europeisk standard, som utarbetas f.n.

Den ligger till grund för dimensionsstandard på profilhyvlat virke såsom lister, socklar, foder, panelbräder, spontade bräder och plank.

Subjects

Wood, sawlogs and sawn timber Wood Round and sawn timber


Product information

Language: English Swedish

Written by: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

International title: Timber - Planed timber - Thickness and width

Article no: STD-8571

Edition: 4

Approved: 10/18/1989

No of pages: 2

Replaces: SIS 232712