Standard Svensk standard · SS-EN 321

Träbaserade skivor - Hållfasthet och tjocklekssvällning efter cyklisk påverkan av fukt och frysning - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for the determination of the moisture resistance of wood-based panels under cyclic test conditions.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions

Artikelnummer: STD-32526

Utgåva: 2

Fastställd: 2002-06-07

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-EN 321