Standard Svensk standard · SS-EN 975-1:2009/AC:2010

Sågat virke - Visuell handelssortering av lövträ - Del 1: Ek och bok

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech

Artikelnummer: STD-76170

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-20

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 975-1:2009