Standard Svensk standard · SS-EN 1533:2010

Trägolv - Provningsmetoder med statisk punkt- och linjelast samt bestämning av karakteristiska värden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods of determining the bending strength of wood flooring under static load: a method with a static line load and a method with a static point load.

The methods apply to wood flooring installed on a non-continuous support and thus assuming static load-bearing conditions.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74767

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1533