Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2022

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2022

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides information on the characteristic values for use in designing structures incorporating wood-based panels. The characteristic values given are as defined in EN 1995-1-1.
This document includes the characteristic values of the mechanical properties and of the raw density for solid-wood panels complying with EN 13353:2022 technical classes SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S.

Ämnesområden

Övrigt (79.060.99) Träkonstruktioner (91.080.20) Trä (92.300.20) Skivor (92.300.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2022

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid wood panels

Artikelnummer: STD-80036962

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-07-27

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12369-3:2008