Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2008

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2008

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides information on the characteristic values for use in designing structures incorporating wood-based panels. The characteristic values given are as defined in EN 1995-1-1.
This European Standard includes the characteristic values of the mechanical properties and of the raw density for solid-wood panels complying with EN 13353:2008 technical classes SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S.

Ämnesområden

Övrigt (79.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-3:2008

Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels

Artikelnummer: STD-68244

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 20