Standard Svensk standard · SS-EN 635-2

Plywood - Utseendesortering - Del 2: Lövträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard ger typer och gränser för karakteristika i trämaterialet och för tillverkningsfel (defekter) så att plywoodens ytor kan visuellt sorteras i olika utseendeklasser. Denna klassning kan ligga till grund för en bedömning av plywoods lämplighet för vidareförädling (ytbehandling, ytbearbetning och ytbeläggning).


Denna del av EN 635 ger detaljerade sorteringsregler för plywood med ytor av lövträ. Den gäller inte för ytterbelagd plywood.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-17670

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 15