Standard Swedish standard · SS-EN 635-2

Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Status: Valid

Scope
Denna europastandard ger typer och gränser för karakteristika i trämaterialet och för tillverkningsfel (defekter) så att plywoodens ytor kan visuellt sorteras i olika utseendeklasser. Denna klassning kan ligga till grund för en bedömning av plywoods lämplighet för vidareförädling (ytbehandling, ytbearbetning och ytbeläggning). Denna del av EN 635 ger detaljerade sorteringsregler för plywood med ytor av lövträ. Den gäller inte för ytterbelagd plywood.

Subjects

Plywood (79.060.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-17670

Edition: 1

Approved: 11/24/1995

No of pages: 15