Standard Svensk standard · SS 232718

Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster

Status: Gällande

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6632

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-03-04

Antal sidor: 12