Standard Svensk standard · SS-EN 13488

Trägolv - Mosaikparkett

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the appearance classes, dimensions and other characteristics of solid wood mosaic parquet fingers, component squares, mosaic parquet laying units and mosaic parquet panels, finished or unfinished, for internal use as flooring.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Mosaic parquet elements

Artikelnummer: STD-34255

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-18

Antal sidor: 24