Standard Svensk standard · SS 232811

Hyvlat virke - Trälister - Sorter

Status: Gällande

Omfattning
Standarden gäller foderlister, sockellister, täcklister, skugglister, hörnlister, rundstav och tralläkt med mått enligt SS 23 28 12 samt lister för liknande ändamål med andra profiler.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Trä (92.300.20) Trävaror (94.300)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6635

Utgåva: 2

Fastställd: 1980-11-15

Antal sidor: 1