Standard Swedish standard · SS 232811

Planed timmer Wood trim - Grades

Status: Valid

Scope
Standarden gäller foderlister, sockellister, täcklister, skugglister, hörnlister, rundstav och tralläkt med mått enligt SS 23 28 12 samt lister för liknande ändamål med andra profiler.

Subjects

Wood, sawlogs and sawn timber (79.040) Wood (92.300.20) Round and sawn timber (94.300)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-6635

Edition: 2

Approved: 11/15/1980

No of pages: 1