Standard Svensk standard · SS-EN 1910:2016

Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of test to determine the dimensional changes and warp of the elements of wood flooring and wood panelling and cladding.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Byggnadsdelar (91.060) Invändiga ytskikt (91.180) Golvbeläggningar (97.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of dimensional stability

Artikelnummer: STD-8020323

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-05-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1910:2013