Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-2:2020

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 16283-2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-2:2020

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 16283-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies procedures to determine the impact sound insulation using sound pressure measurements with an impact source operating on a floor or stairs in a building. These procedures are intended for room volumes in the range from 10 m3 to 250 m3 in the frequency range from 50 Hz to 5 000 Hz. The test results can be used to quantify, assess and compare the impact sound insulation in unfurnished or furnished rooms where the sound field may or may not approximate to a diffuse field.

Ämnesområden

Byggnadsdelar (91.060) Innertak, golv, trappor (91.060.30) Skydd av och i byggnader (91.120) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16283-2:2020

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering (ISO 16283-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 16283-2:2020)

Artikelnummer: STD-80023871

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-09-01

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 16283-2:2018