Standardutveckling · SIS/TK 197

Byggnadsakustik

Många störs av grannar som spelar för hög musik eller exempelvis ljudet från fläktarna. Men det är svårt att avgöra vad som är acceptabelt. Många efterfrågar bra ljudmiljö, vilket också är en viktig aspekt vid en bostadsförsäljning. Därför arbetar kommittén med standarder för byggnadsakustik, som bland annat gör det lättare att ställa ljudkrav.

Kommittén för byggnadsakustisk tar fram standarder som gör det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera och deklarera ljudmiljön. Något som kan bidra till att minska störande buller. Standarderna är också kostnadseffektiva, vilket gynnar både tillverkare och köpare.

Det är främst inom ljudklassningsområdet (inomhusmiljö) som kommittén arbetar. Avsikten är att komplettera bygglagstiftningens funktionskrav med klassningstabeller, som möjliggör kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper. Dessa standarder vänder sig till både byggherrar, projektörer och brukare.

Frågor som rör buller, exempelvis buller från trafik behandlas av kommittén Akustik och buller, SIS/TK 110 . 

Våren 2023 publicerades den nya utgåvan av SS 25268, standarden som ställer ljudkrav på lokaler. Detta var en viktig milstolpe för gruppen eftersom den innebär en stor förbättring gentemot tidigare utgåvor. Mer information finns via https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/nya-ljudkrav-stalls-pa-lokaler/.

Även SS 25267, om ljudklassning av bostäder, har reviderats. Den nya utgåvan publicerades i januari 2024.

För de tidigare utgåvorna av standarderna, SS 25267:2015 och SS 25268:2007+A1:2017 (nu upphävda), har kommittén tagit fram en FAQ. Detta dokument hittar du här:

https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss252672015/ 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN  och den globala standardiseringsorganisationen ISO .

Där behov finns som inte tillfredsställs i det europeiska/globala samarbetet, utarbetar kommittén nationella standarder istället. Några av dem har sedan använts som underlag för att utarbete europeiska och globala standarder.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del i hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Byggnadsakustik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, föreskrivare, beställare, brukare, provningsföretag eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 197/AG 01, Byggnadsakustik - Bostäder
SIS/TK 197/AG 02, Byggnadsakustik - Lokaler
SIS/TK 197/AG 03, Byggnadsakustik - Redovisning
Deltagare 28 företag och organisationer
Acouwood AB, Malmö
Akustikbyrån T4p AB, Johanneshov
Akustikforum Af AB, Göteborg
Akustikkonsulten i Sverige AB, Stockholm
Akustikverkstan Konsult AB, Lidköping
Arbetsmiljöverket, Solna
Arbio AB, Stockholm
Brekke & Strand Akustik AB, Göteborg
Knauf Danogips GmbH, Åhus
Norconsult AB, Stockholm
PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Rockfon, Rockwool AB, Jönköping
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Linköping
Saint-Gobain Sweden AB Gyproc, Bålsta
Simmons akustik & utveckling ab, Göteborg
Soniqa Akustik AB, Malmö
Structor Akustik AB, Stockholm
Sweco Sverige AB, Stockholm
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Tyréns Sverige AB, Malmö
Tyréns Sverige AB, Umeå
WSP Sverige AB, Stockholm
ÅF-Infrastructure AB, Göteborg
ÅF-Infrastructure AB, Malmö
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, Nyköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 205, Building environment design
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 2, Building acoustics
ISO/TC 43/SC 2/WG 18, Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
ISO/TC 43/SC 2/WG 27, Indoor acoustic environment
ISO/TC 43/SC 2/WG 29, Acoustic classification scheme for buildings
ISO/TC 43/SC 2/WG 34, Speech attenuation
ISO/TC 43/SC 2/WG 35, Sound absorption
CEN/TC 126, Acoustic properties of building elements and of buildings
CEN/TC 126/WG 1, Methods for measuring the sound insulation of building elements and the acoustic performances of buildings
CEN/TC 126/WG 12, BIM Acoustics
CEN/TC 126/WG 2, Prediction of the acoustic performance of buildings from the performance of elements
CEN/TC 126/WG 5, Coordination working group
CEN/TC 126/WG 7, Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggstandardpaket (92) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200) Byggnadsmaterial (91.100) Buller med avseende på människor (13.140) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Allmänt Bullermätning (17.140.01) Akustik (92.200.40) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg4.png
sdg11.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linda Mellgren
Projektledare
linda.mellgren@sis.se

Tobias Lundgren
Vice projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Nata Amiryarahmadi
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB