Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 15:2008

Byggakustik - Riktlinjer för mätning och bedömning av stegljudsnivå i samma rum

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 15:2008

Byggakustik - Riktlinjer för mätning och bedömning av stegljudsnivå i samma rum
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport beskriver metoder för mätning av stegljudsnivå i samma rum som där ljudkällan befinner sig. Metoderna begränsar sig till objektiv mätning av stegljudsnivå från en artificiell ljudkälla, den standardiserade stegljudsapparaten enligt SS-EN ISO 140-6 och SS-EN ISO 140-7. Dessa objektiva mätningar ger inte nödvändigtvis resultat som överensstämmer med en subjektiv utvärdering av ljud från gående personer.
Tre olika mätmetoder beskrivs, en för laboratorium och två för fältmätningar. Resultat från laboratoriemetoden kan användas för att jämföra olika golvbeläggningar medan fältmetoden kan användas för att utvärdera den kombinerade effekten av golvbeläggning och golv i enskilda fall. Eftersom mätmetoden inte ger resultat med entydig koppling till den subjektiva upplevelsen av naturligt förekommande stegljud bör resultaten tolkas försiktigt, speciellt om skillnaden mellan olika produkter är liten. I Bilaga A ges vägledning för hur resultaten kan tolkas och användas.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 15:2008

Byggakustik - Riktlinjer för mätning och bedömning av stegljudsnivå i samma rum
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Guidlines for the measurement and assessment of impact sound pressure level in the same room

Artikelnummer: STD-64585

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-01-07

Antal sidor: 28