Standard Technical reports · SIS-TR 15:2008

Acoustics - Guidlines for the measurement and assessment of impact sound pressure level in the same room

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 15:2008

Acoustics - Guidlines for the measurement and assessment of impact sound pressure level in the same room
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport beskriver metoder för mätning av stegljudsnivå i samma rum som där ljudkällan befinner sig. Metoderna begränsar sig till objektiv mätning av stegljudsnivå från en artificiell ljudkälla, den standardiserade stegljudsapparaten enligt SS-EN ISO 140-6 och SS-EN ISO 140-7. Dessa objektiva mätningar ger inte nödvändigtvis resultat som överensstämmer med en subjektiv utvärdering av ljud från gående personer.
Tre olika mätmetoder beskrivs, en för laboratorium och två för fältmätningar. Resultat från laboratoriemetoden kan användas för att jämföra olika golvbeläggningar medan fältmetoden kan användas för att utvärdera den kombinerade effekten av golvbeläggning och golv i enskilda fall. Eftersom mätmetoden inte ger resultat med entydig koppling till den subjektiva upplevelsen av naturligt förekommande stegljud bör resultaten tolkas försiktigt, speciellt om skillnaden mellan olika produkter är liten. I Bilaga A ges vägledning för hur resultaten kan tolkas och användas.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 15:2008

Acoustics - Guidlines for the measurement and assessment of impact sound pressure level in the same room
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-64585

Edition: 1

Approved: 1/7/2008

No of pages: 28