Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9053-1:2018

Byggakustik - Bestämning av statiskt strömningsmotstånd - Del 1: Metod med statiskt luftflöde (ISO 9053-1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9053-1:2018

Byggakustik - Bestämning av statiskt strömningsmotstånd - Del 1: Metod med statiskt luftflöde (ISO 9053-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance[1,2], in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9053-1:2018

Byggakustik - Bestämning av statiskt strömningsmotstånd - Del 1: Metod med statiskt luftflöde (ISO 9053-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method (ISO 9053-1:2018)

Artikelnummer: STD-80008807

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 29053