Standard Svensk standard · SS 25267:2015

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 25267:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2015

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå utanför bostad och på uteplats samt efterklangstid.

De olika kraven delas in i fyra klasser. Klass C anger den miniminivå som tillämpas av myndigheter, klass D avser bl.a. äldre byggnader och klasserna A och B anger krav för särskilt goda ljudförhållanden. Mellan ljudklasserna är skillnaden normalt 4 dB, därtill finns vissa justeringar i kravens tillämpning.

Andra typer av byggnader behandlas i svensk standard SS 25268 ”Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell”.

Frågor och svar på SS 25267 samt 25268+T1 2023-01-17 (PDF)

Omfattning
Denna standard klassindelar krav i fyra ljudklasser. Kraven kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, ljudisolering mot yttre ljudkällor, samt absorptions-mängd i trapphus.

ANM. För ljudklassning av verksamhetslokaler hänvisas till SS 25268.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2015

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings

Artikelnummer: STD-8013599

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-04-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 25267:2004/T1:2009 , SS 25267:2004

Ersätts av: SS 25267:2024