Standard Swedish standard · SS 25267:2015

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings

Status: Valid

Scope
Denna standard klassindelar krav i fyra ljudklasser. Kraven kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, ljudisolering mot yttre ljudkällor, samt absorptions-mängd i trapphus. ANM. För ljudklassning av verksamhetslokaler hänvisas till SS 25268.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation Building design


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Dwellings

Article no: STD-8013599

Edition: 4

Approved: 4/1/2015

No of pages: 32

Replaces: SS 25267:2004/T1:2009 , SS 25267:2004