Standard Svensk standard · SS 25267:2024

Byggnadsakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2024

Byggnadsakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges ljudkrav för bostäder avseende deras:
− ljudnivåskillnad (luftljudsisolering),
− stegljudsnivå (stegljudsisolering),
− ljudnivå inomhus från installationer eller motordrivna anordningar,
− ljudisolering mot luftljud utanför byggnaden,
− efterklangstid i trapphus och korridorer.
Ljudkraven anges i fyra ljudklasser A till D, där
− ljudklass A eller B är avsedda att tillämpas när bättre ljudmiljö än minimikraven önskas,
− ljudklass C hänvisar till Boverkets byggreglers allmänna råd för nybyggnation [2],
− ljudklass D utgör ett komplement vid ändring av byggnad.
Anmärkning: För ljudkrav på verksamhetslokaler, se SS 25268.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25267:2024

Byggnadsakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik - Bostäder, SIS/TK 197/AG 01

Internationell titel: Building acoustics — Sound classification of spaces in buildings — Dwellings

Artikelnummer: STD-80048377

Utgåva: 5

Fastställd: 2024-01-12

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 25267:2015