Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Dagsljus i byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Dagsljus i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument beskrivs ingående delar för att uppnå en lämplig, subjektiv upplevelse av ljushet
inomhus med naturligt ljus och hur en lämplig utblick uppnås. Utöver detta ges rekommendationer
avseende tider av solljusexponering i rum där man vistas.
Detta dokument innehåller information om hur dagsljus kan utnyttjas för att skapa belysning
inomhus och hur bländning begränsas. I detta dokument beskrivs mätmetoder som används för
utvärdering av dagsljusförhållanden samt principer för beräkning och verifiering. Dessa principer
gör det möjligt att hantera dagsljusets variation under dygnet och året.
Detta dokument gäller för alla utrymmen som regelbundet används av människor under längre
tidsperioder, utom då dagsljus inte är möjligt på grund av typ och karaktär på det arbete som utförs.
Belysningskraven på arbetsplatser inomhus, inklusive synuppgifter, specificeras i EN 12464-1 och
omfattas inte av detta dokument.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Byggnader Allmänt (91.040.01) Belysning Allmänt (91.160.01) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Dagsljus i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Daylight in buildings

Artikelnummer: STD-80040188

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-28

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 17037:2018+A1:2021

Ersätter: SS-EN 17037:2018 , SS-EN 17037:2018 , SS-EN 17037:2018/AC:2021