Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9346:2007

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader och byggmaterial - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9346:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines physical quantities and other terms in the field of mass transfer relevant to buildings, building elements and systems, building components and building materials. For physical quantities the standard also gives the corresponding symbols and units.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Storheter och enheter (01.060) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Byggnader Allmänt (91.040.01) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Tyska Franska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities for mass transfer - Vocabulary (ISO 9346:2007)

Artikelnummer: STD-63461

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 9346