Standard Svensk standard · SS-EN 60027-1

Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 1: Allmänt

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60027-1 A 2

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 1: General

Artikelnummer: STD-3336753

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-21

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-IEC 60027-1